Privacy Statement

Thuiswinkel e-Academy heeft deze privacy-verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website e-Academy.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Thuiswinkel e-Academy worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Thuiswinkel e-Academy geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Thuiswinkel e-Academy via deze website is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, e-mailadres en functie).

Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Thuiswinkel e-Academy behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken noch de inhoud van zulke sites.

In uitzonderingsgevallen deelt Thuiswinkel e-Academy informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Thuiswinkel e-Academy gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Thuiswinkel e-Academy zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Contact opnemen met Thuiswinkel e-Academy

Indien u nog vragen heeft over deze privacy-verklaring, of e-Academy.nl, kunt u contact met opnemen met:

Thuiswinkel e-Academy
Postbus 7001
6710 CB EDE
0318 64 85 75
info@e-Academy.nl

Thuiswinkel e-Academy is een initiatief van Thuiswinkel.org