21 februari 2017

Expertise van personeel: onderscheidend vermogen voor fysieke winkels

De diverse structurele veranderingen in de retailsector raken ook de rol en functie van de fysieke winkel. Immers, het bezoeken van de fysieke winkel is geen noodzaak, maar een vrije keuze van klanten. Is er nog wel een rol voor fysieke winkels in het snel veranderende landschap?
Ja, maar winkels moeten daarvoor wel veranderen


Bron:
Rabobank

De verschuiving naar online heeft het voor fysieke winkels lastiger gemaakt om zich te onderscheiden via de traditionele marketing mix. Het product is overal beschikbaar, zowel online als offline, de transparantie van prijs is vrijwel optimaal en het gevecht om de laagste prijs is maar door een enkeling te winnen. Dat betekent dat er twee belangrijke troefkaarten over blijven: de expertise van het personeel en de experience van de winkelomgeving.

Expertise werven

Expertise heeft een stevig fundament nodig. Dit vraagt om een andere visie op personeel, er moet meer aandacht besteed worden aan hun ontwikkeling. Daarbij zijn drie fasen zichtbaar: werven, opleiden en ontwikkelen of doorselecteren. Bij de werving van medewerkers is het allereerst belangrijk dat de branche weer nieuwe impulsen en vers bloed krijgt. Jonge mensen moeten weer graag in de sector aan het werk. Om dit te bereiken, moeten studenten op middelbare en hogere scholen werken in de retail niet alleen zien als een bijbaantje ,maar als een serieuze kans op een carrière. Voorlichting bij scholen is daarin belangrijk, maar er kan ook bedacht worden aan instroom vanuit andere sectoren. Te denken daarbij aan de horeca sector: om klanten zich welkom te laten voelen is gastvrijheid van groot belang. Ook vanuit het onderwijs zouden mensen kunnen doorstromen, een gymnastiekleraar zou bijvoorbeeld prima kunnen worden omgeschoold tot een trainer in een sportwinkel. Ook hier geldt dat voorlichting belangrijk is om de genoemde kruisbestuiving tussen sectoren van de grond te krijgen.

Opleiden

Voor wat betreft het opleiden moet gekeken worden of de benodigde competenties voldoende verankerd zijn in de bestaande retail opleidingen. Dit geldt niet alleen voor het  algemeen middelbaar en hoger beroepsonderwijs, maar ook voor de eigen opleidingen. Immers, veel retailers hebben academies voor de opleiding van hun personeel. Belangrijk is daarnaast dat er niet alleen goede opleidingen zijn voor de winkelvloer, maar ook voor ondersteunende functies als inkoop en marketing. Dat geldt ook voor de verschillende managementniveaus, tot en met het topmanagement.

Doorontwikkelen

Het opleiden van mensen is niet meer dan een beginpunt. Het principe van een leven lang leren geldt ook voor deze sector om mensen employable te maken en te houden. In sommige sectoren geldt een systeem van verplichte permanente educatie voor een aantal uur per jaar. Dit kan als voorbeeld dienen. De combinatie van permanente educatie en een carrière pad biedt mensen die in de branche willen werken een duidelijk perspectief en maakt het aantrekkelijker voor werknemers.

Grote partijen kunnen intern een dergelijk carrière pad bieden. Voor kleinere spelers is dit lastiger. Zij zullen over de grenzen van hun eigen organisaties moeten kijken. De grote ketens zouden kunnen zorgen voor opzet en financiering van de opleidingsinfrastructuur (het geheel van opleidingen) en de kleinere ondernemingen kunnen zorgen dat hun personeel gebruik maakt van deze infrastructuur. Vervolgens kunnen de grotere retailers weer de beste talenten selecteren en verleiden om voor hen te komen werken. Omgekeerd kunnen werknemers die zich bij grote bedrijven niet snel genoeg kunnen ontwikkelen, kiezen voor het voortzetten van hun carrière bij kleine spelers.

Samenwerken

Samenwerking is nodig om het vliegwiel van werven-opleiden ontwikkelen meer snelheid te geven. Deze samenwerking kan op verschillende gebieden plaatsvinden. Zo kunnen partijen gezamenlijk de voorlichting aan scholen vormgeven. Voor het herontwikkelen van de verschillende opleidingen zijn de scholen een belangrijke samenwerkingspartner. Ditzelfde geldt voor onderzoek door scholen en universiteiten. De retail branche formuleert de relevante onderzoeksvragen en het onderwijs zorgt voor de antwoorden .