16 november 2017

Multinationals vleugellam met toekomstige technologie

Recruiting is een punt van zorg

De marketeers van multinationals zitten niet te wachten op noviteiten als AI predictive modelling, programmatic marketing en het Internet of Things. Ze kunnen geen mensen vinden om ermee om te gaan.

BronEmerce 

Tussen de vijftig en 75 procent van de marketeers van multinationals geeft deze specifieke gebieden aan als punten van zorg qua recruiting. Dat blijkt uit een onderzoek van Circus Street voor de World Federation of Advertisers (WFA), een groep wiens leden jaarlijks negenhonderd miljard dollar reclamegeld besteden.
De rondvraag verraadt ook dat er op digitaal gebied fundamentele gebreken zijn op het gebied van kennisverwerving. Slechts 31 procent doet nieuwe kennis op via training & coaching. De meesten betrekken hun kennis uit het nieuws en vakbladen, associaties, onderlinge contacten en netwerkbijeenkomsten.

 
Lees hier het volledige onderzoeksrapport