30 januari 2018

Het nieuwe ShoppingTomorrow-boek is gelanceerd

Download de bluepapers

Na een jaar intensief samenwerken in onderzoeksplatform ShoppingTomorrow hebben de 620 deelnemers uit de retail-, reis- en financiële wereld een nieuw kennisboek opgeleverd met actuele onderwerpen rond het on- en offline shopgedrag binnen de b2b- en de b2c-markt. De rode draad in het boek is transformatie.

De versmelting van de on- en offline wereld is voor de consument al een feit, maar stelt bedrijven nog steeds voor uitdagingen. Nieuwe technologieën als artificial intelligence en blockchain zijn belangrijke onderdelen van de customer journey, maar hoe je het toepast is nog steeds een leerproces. Duidelijk is dat het omarmen van verandering als constante factor noodzakelijk is, wil je als speler relevant blijven in de toekomst.

Ook ShoppingTomorrow heeft enkele veranderingen ondergaan. We hebben afgelopen jaar expertgroepen mogen verwelkomen op verschillende nieuwe themagebieden. Zo zagen we de opkomst van business-to-business e-commerce terug in de twee bevlogen expertgroepen ‘b2b’ en ‘b2b2c’ en kwam de on- en offline integratie terug in de vorm van expertgroepen rondom winkelgebieden, stadscentra en connected stores.

Onderzoek als basis voor de hoofdstukken

GfK heeft ook dit jaar weer onderzoek gedaan onder 5.000 consumenten. De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de expertgroepen en de antwoorden zijn een interessante basis geweest voor veel hoofdstukken. Ook hebben de expertgroepen nieuwe vormen van onderzoek ingezet, zoals neuromarketing en scenario-analyse.

De trends

Veel spelers zetten in op personalisatie in de oriëntatie- en aankoopfase, en zien een persoonlijk relevante klantreis als manier om conversie en binding te stimuleren. Persoonlijke conversaties via chat(bots) bieden daarin veel toegevoegde waarde, zo bleek dit jaar uit experimenten van de expertgroep Conversational Commerce. In het verlengde hiervan staan onderwerpen als customer identity, data en privacy hoog op de agenda, aangejaagd door de nieuwe privacywet die in mei 2018 in werking treedt.

De customer experience is het vertrekpunt voor het vormgeven en verbeteren van de customer journey. We zien daarbij een toenemende belangstelling voor de inrichting van processen en organisatie, en het meekrijgen van medewerkers in dit proces. Zij moeten de verandering omarmen, wil de transformatie slagen.

Ondernemerscollectieven, gemeenten en logistiek dienstverleners moeten de handen ineenslaan om winkelgebieden aantrekkelijk te maken en stadscentra te ontlasten door efficiëntere distributie. Ook hier vraagt versmelting van on- en offline klantgedrag om samenwerking in gezamenlijke acties.

Shopping 2025: a window to the world

2018 is wederom een jaar van verandering. In dit jubileumjaar willen we komen tot een gezamenlijke visie op shopping in 2025. Onder de noemer van het nieuwe thema ‘a window to the world’ zoomen we uit naar het mondiale perspectief. Welke grote onderstromen beïnvloeden de Nederlandse (e-)commerce in 2025? Welke belangrijke ontwikkelingen in klantgedrag nemen we waar? Welke internationale best practices wijzen de weg naar de toekomst? En welke kansen liggen er nog voor Nederlandse ondernemers in het buitenland?

Download de bluepapers

Het nieuwste boek ShoppingTomorrow – Tijd voor transformatie: verander vandaag! Is gepresenteerd op de Webwinkel Vakdagen. De losse bluepapers van de expertgroepen zijn vanaf vandaag ook gratis te downloaden via shoppingtomorrow.nl.