28 februari 2018

Waar sta jij met performance marketing?

Maak je eigen expertreis

Binnen performance based marketing staat het moment dat de kosten van het ‘vermarkten’ van een product of dienst worden gemaakt centraal. Digitale technologie zorgt er voor dat transactieomgevingen complexer worden. Aan de hand van haar bluepaper en een handzame scan laat de expertgroep Performance Based Marketing van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow zien waar retailers staan op dit gebied en hoe ze dit proces kunnen optimaliseren. Reis mee met de PBM-expertgroep en maak gebruik van haar praktische tips.

Performance based marketing draait om het optimaliseren van de performance in de hele customer journey; van performance in een enkel kanaal naar performance bij het creëren van een naadloze omnichannel klantervaring (on- en offline). Het onderzoek van de expertgroep heeft zich daarbij vooral gericht op groei-optimalisatie, zowel in termen van omzet (schaal) als winst (rendement). Daarmee verlegt de aandacht zich van prestatiemeting naar presteren boven de doorsnee ontwikkeling: outperformen.

Meer dan marketing

Om customer journey performance te kunnen implementeren, moeten er wel meerdere pijlers dan alleen de marketingpijler worden ingevuld. Eigen (marketing)vaardigheden, tools en technieken moeten worden ontwikkeld. Het 360-graden-klantprofiel moet worden opgebouwd en onderhouden (wie is mijn klant, wat weet ik van hem, hoe goed ken ik hem, zowel online als offline). Het opbouwen en opschalen kost tijd, geld en volharding. Maar wat is de opbrengst van al die inspanningen?

Praktische scan

De expertgroep heeft een handzame online scan ontwikkeld op basis van het Maturity-model Online Marketing. Aan de hand van dit model kunnen retailers een passende afweging maken tussen performance enerzijds en tijd en investering anderzijds. De belangrijkste vragen die je met dit model kunt beantwoorden, zijn: Waar sta je en hoe kom je naar de volgende stap?

 De experts uit de groep concluderen dat een bedrijf zich in vier fasen van online marketing maturity kan bevinden en dat elk van die fasen is gebouwd op vier pijlers: marketing, mensen, technologie en data & privacy. De scan geeft aan de hand van een vragenlijst aan in welke fase van het maturity-model voor online marketing jouw bedrijf zich bevindt op elk van die pijlers. De scan is bedoeld om retailers, commercieel eindverantwoordelijken en online marketeers houvast te bieden bij het bepalen van de eigen toekomstvisie en prioriteiten te geven ten aanzien van investeringen in de vier pijlers van online marketing. Met behulp van cases, links naar relevante literatuur en links naar de experts komen retailers op een praktische manier tot de antwoorden die ze zoeken. Je vindt de scan via: https://www.shoppingtomorrow.nl/Performance_Based_Marketing_2017

Wil je meer weten?

Meer lezen over de bevindingen van de expertgroep Performance Based Marketing en de gebruikte cases van Pets at Home en zooplus? Download dan hier hun bluepaper ‘De Outperformance Marketing Maturity Scan’. Wil je jouw kennis verdiepen? Dan is een training of online cursus wellicht wat voor jou. In ons register vind je leeractiviteiten op het gebied van online marketing.