14 juni 2018

Praktische handvatten voor de verandering van de mens

Dienke Hesselink is programmamanager bij HEMA en heeft een passie voor verandermanagement die tijdens haar studie bedrijfskunde is ontstaan. Veranderingen gaan echter niet altijd zonder slag of stoot. "Verandering van mensen wordt veelal als lastig ervaren omdat het ongrijpbaar is. Dankzij de Prosci-methodiek heb ik concrete handvatten gekregen om dit goed te kunnen begeleiden. Ik ben erg enthousiast en wil er graag mee aan de slag.”

“Ik werk ruim twee jaar bij HEMA als programmamanager op de afdeling programma- en procesmanagement. Hierbij begeleid ik verschillende strategische projecten.

Ik heb inmiddels veel theoretische achtergrond op het gebied van verandermanagement. Je merkt dat de praktische insteek hiervan veelal is gericht op de ‘harde’ kant van veranderen. Terwijl ‘de mens’ in het veranderproces nu juist een belangrijke succesfactor is. Je kunt processen en structuren veranderen, maar als er te weinig aandacht is voor die menskant dan lukt het niet.  Uiteindelijk kwam ik in contact met Prosci change management van The People Side of Change

Prosci-methodiek

De Prosci-methodiek, die gebaseerd is op 20 jaar onderzoek, gaat uit van het principe dat je de verandering van de mens systematisch begeleidt zodat je grip krijgt op het veranderingsproces. Dat klinkt raar omdat ieder mens anders is en verandering op zijn of haar manier ondergaat. Dit maakt de Prosci-methodiek zo bijzonder. Deze is erop gericht om met behulp van een proces en toolkit deze verandering op een gestructureerde en tegelijkertijd flexibele manier te begeleiden.

Als change manager heb je hierin een faciliterende, coördinerende rol, waarbij je situatie afhankelijk bepaalt wat je inzet op welk moment. Managers en leidinggevenden zijn vaak druk met de dagelijkse business en verandering vraagt om extra aandacht. Het zijn de mensen zelf die binnen een organisatie de verandering vormgeven binnen de kaders die er zijn. De Prosci-methodiek leert je als change manager binnen die context de verandering effectief te begeleiden zodat de mensen de verandering kunnen integreren. 

Inzicht in veranderproces met ADKAR-model

Het uitgangspunt van de Prosci-methodiek is het ADKAR-model. Dit is een model dat inzicht geeft in het veranderproces van een individu. ADKAR staat voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement, oftewel de vijf fasen die individuen doorlopen. Het is eigenlijk het beste te omschrijven als een soort temperatuurmeting: waar staan ‘sponsors’, zoals directie en managers en hun teams in de verandering?  Het uitgangspunt is dat je dit als change manager of manager voortdurend meet. Het voordeel is dat je niet per se ingewikkelde surveys hoeft te gebruiken, maar dat je gewoon een aantal vragen kunt stellen als je elkaar spreekt op de werkvloer.

De directie en managers spelen een cruciale rol; in hoeverre zijn zij in staat om de verandering vorm te geven? Veranderen is voor mensen lastig, ook voor directie en managers, die hebben daarnaast een voorbeeldrol. De Prosci-methodiek helpt om iedereen in de verandering te begeleiden met concrete handvatten als ADKAR maar ook een sponsor roadmap en change dashboard.

Enthousiast

Ik ben erg enthousiast over de Prosci-opleiding. Naast alle theoretische kennis heb ik nu praktische handvatten gekregen voor de menskant van veranderen. Ik heb de opleiding recent succesvol afgerond met een schriftelijk examen. Hierdoor mag ik mij Prosci Certified Change Practioner noemen. Andere collega’s hebben ook al interesse getoond. Wellicht kunnen we dit intern uitrollen en uiteindelijk meer mensen certificeren. Ondertussen blijf ik mensen intern begeleiden en geef ze handvatten om het zelf toe te passen.

Ik ben programmamanager met verandermanagement als aandachtsgebied. De Prosci-opleiding raad ik ook aan voor mensen met weinig achtergrond op het gebied van verandermanagement. Zo is het voor (project) managers heel zinvol om de aspecten die met de menskant van verandering samenhangen te kennen en daardoor het proces effectief te begeleiden.

Aan de slag!

Wil jij net zo enthousiast aan de slag gaan met de menskant van veranderen binnen jouw organisatie als Dienke? Misschien is de driedaagse Prosci change management opleiding ook echt iets voor jou. Bekijk de mogelijkheden en schrijf je in. Tot 1 juli profiteer je als lid van Thuiswinkel.org bovendien van 20% korting!