Certificeringsprocedure hbo- en wo-opleidingen 

De certificeringsprocedure van een hbo-, wo- of bedrijfsopleiding bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1: Aanvraag

 1. Je vraagt de certificering aan bij Thuiswinkel e-Academy via het aanvraagformulier.
 2. Nadat we je aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen enkele dagen contact met je op.
  Heb je vragen over het formulier? Neem contact met ons op of vul ons contactformulier in.

Stap 2: Toetsing

Als we je aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen enkele dagen contact met je op voor de volgende stappen:

 1. Aanvraag aanvullen met documentatie: wij vragen je om documentatie en informatie over je opleiding aan te leveren. 
 2. We doen een volledigheidstoets, waarmee we controleren of je aanvraag compleet is ingevuld. Wij nemen alleen volledig en juiste ingevulde aanvragen in behandeling.
 3. Thuiswinkel e-Academy stuurt je aanvraag door naar de betreffende beoordelingscommissie van Thuiswinkel.org en stelt een datum vast waarop de toetsing in behandeling wordt genomen.
 4. Wanneer de datum is vastgesteld krijg je een bevestiging.

Stap 3: Certificeringstoets

 1. De Certificeringscommissie toetst de inhoud van je opleiding op basis van de eindtermen.
 2. Bij een positief advies van de Certificeringscommissie certificeert e-Academy de instelling door het opstellen van een overeenkomst.
 3. Bij een negatief advies krijg je een rapportage met de bevindingen van de Certificeringscommissie over de getoetste opleiding.

Stap 4: Overeenkomst

In de overeenkomst met Thuiswinkel e-Academy staan de voorwaarden waaronder je instelling gemachtigd wordt om het certificaat ‘gecertificeerde opleiding’ te voeren:

 • Controlemogelijkheden van e-Academy om (steekproefsgewijs) te toetsen.
 • De mogelijkheid als gecertificeerde onderwijsinstelling gemachtigd te worden om e-Academy-examens af te nemen.
 • Verplichtingen jegens e-Academy over het opnemen van nieuwe eindtermen in de betreffende opleiding(en). 
 • Verplichtingen van de gecertificeerde onderwijsinstelling om relevante wijzigingen in de opleiding door te geven aan de e-Academy.
 • De financiële voorwaarden voor certificering.
Vraag certificering aan voor je opleiding

Meer informatie over certificering.